Viết chương trình nhập vào tọa độ (x, y) với *x, *y là hai con trỏ

Thảo luận trong 'Visual C++' bắt đầu bởi Trần Văn Cường, 10/6/16.

 1. Trần Văn Cường

  Trần Văn Cường I love CNTT Thành viên BQT Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  8/11/15
  Bài viết:
  3,693
  Đã được thích:
  43
  Điểm thành tích:
  48
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Nơi ở:
  Quảng Ninh thân yêu!
  Web:

  Các thành phần thuộc tính
  Biến nguyên n là số lượng điểm trong dãy.

  - Hai *x, *y là hai con trỏ, trỏ tới vùng nhớ chứa dãy hoành độ và tung độ. Viết chương trình nhập vào tọa độ (x,y) của một dãy điểm. Tìm cặp điểm có khoảng cách xa nhất. Hiển thị cặp điểm đó và khoảng cách ra màn hình theo 3 phương pháp sau

  - Sử dụng phương thức.
  - Sử dụng hàm tự do.
  - Sử dụng Hàm bạn.

  Demo

  viet-chuong-trinh-nhap-vao-toa-do-x-y-voi-x-y-la-hai-con-tro.gif


  Sử dụng phương thức

  CODE:
  Select All
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  #include <malloc.h>
  using namespace std;

  class 
  daydiem
  {
  private:
      
  int n;
      
  float *x, *y;
  public:
      
  float do_dai(int iint j)
      {
          return 
  sqrt(pow(x[i] - x[j], 2) + pow(y[i] - y[j], 2));
      }
      
  void tinh()
      {
          
  int  ijimaxjmax;
          
  float ddmax;
          
  dmax do_dai(12); imax 1jmax 2;
          for (
  1<= 1; ++i)
          for (
  1<= n; ++j)
          {
              
  do_dai(ij);
              if (
  dmax)
              {
                  
  dmax d;
                  
  imax i;
                  
  jmax j;
              }
          }
          
  cout << "\nDoan thang lon nhat co do dai bang: " << dmax;
          
  cout << "\n Di qua 2 diem co chi so la " << imax << " va " << jmax;
          
  cout << "\n";
      }
      
  void nhapsl()
      {
          
  cout << "\nSo diem N= ";
          
  cin >> n;
          
  = (float*)malloc((1)*sizeof(float));
          
  = (float*)malloc((1)*sizeof(float));
          for (
  int i 1<= n; ++i)
          {
              
  cout << "\nNhap toa do x, y cua diem thu " << << ":";
              
  cin >> x[i]; cin >> y[i];
          }
      }
  };
  int main()
  {
      
  daydiem pd;
      
  p.nhapsl();
      
  p.tinh();
      
  system("pause");
  }
  - Sử dụng hàm tự do.

  CODE:
  Select All
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  #include <malloc.h>
  using namespace std;

  class 
  daydiem
  {

  public:
      
  int n;
      
  float *x, *y;
      
  float do_dai(int iint j)
      {
          return 
  sqrt(pow(x[i] - x[j], 2) + pow(y[i] - y[j], 2));
      }

      
  void nhapsl()
      {
          
  cout << "\nSo diem N= ";
          
  cin >> n;
          
  = (float*)malloc((1)*sizeof(float));
          
  = (float*)malloc((1)*sizeof(float));
          for (
  int i 1<= n; ++i)
          {
              
  cout << "\nNhap toa do x, y cua diem thu " << << ":";
              
  cin >> x[i]; cin >> y[i];
          }
      }
  };
      
  void tinh(daydiem a)
      {
          
  int  n,ijimaxjmax;
          
  float ddmax;
          
  a.n;
          
  dmax a.do_dai(12); imax 1jmax 2;
          for (
  1<= 1; ++i)
          for (
  1<= n; ++j)
          {
              
  a.do_dai(ij);
              if (
  dmax)
              {
                  
  dmax d;
                  
  imax i;
                  
  jmax j;
              }
          }
          
  cout << "\nDoan thang lon nhat co do dai bang: " << dmax;
          
  cout << "\n Di qua 2 diem co chi so la " << imax << " va " << jmax;
          
  cout << "\n";
      }
  int main()
  {
      
  daydiem pd;
      
  p.nhapsl();
      
  tinh(p);
      
  system("pause");
  }
  Sử dụng hàm bạn

  CODE:
  Select All
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  #include <malloc.h>
  using namespace std;

  class 
  daydiem
  {
      
  int n;
      
  float *x, *y;
  public:
      
  float do_dai(int iint j)
      {
          return 
  sqrt(pow(x[i] - x[j], 2) + pow(y[i] - y[j], 2));
      }

      
  void nhapsl()
      {
          
  cout << "\nSo diem N= ";
          
  cin >> n;
          
  = (float*)malloc((1)*sizeof(float));
          
  = (float*)malloc((1)*sizeof(float));
          for (
  int i 1<= n; ++i)
          {
              
  cout << "\nNhap toa do x, y cua diem thu " << << ":";
              
  cin >> x[i]; cin >> y[i];
          }
      }

      
  friend void tinh(daydiem a)
      {
          
  int  n,ijimaxjmax;
          
  float ddmax;
          
  a.n;
          
  dmax a.do_dai(12); imax 1jmax 2;
          for (
  1<= 1; ++i)
          for (
  1<= n; ++j)
          {
              
  a.do_dai(ij);
              if (
  dmax)
              {
                  
  dmax d;
                  
  imax i;
                  
  jmax j;
              }
          }
          
  cout << "\nDoan thang lon nhat co do dai bang: " << dmax;
          
  cout << "\n Di qua 2 diem co chi so la " << imax << " va " << jmax;
          
  cout << "\n";
      }
  };
  int main()
  {
      
  daydiem pd;
      
  p.nhapsl();
      
  tinh(p);
      
  system("pause");
  }
   

  Bình Luận Bằng Facebook

  data-href="https://cnttqn.com/threads/viet-chuong-trinh-nhap-vao-toa-do-x-y-voi-x-y-la-hai-con-tro.2105.html"