[C++] Xây dựng các toán tử > < == để so sánh các phân số

Thảo luận trong 'Visual C++' bắt đầu bởi Trần Văn Cường, 10/6/16.

 1. Trần Văn Cường

  Trần Văn Cường I love CNTT Thành viên BQT Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  8/11/15
  Bài viết:
  3,693
  Đã được thích:
  43
  Điểm thành tích:
  48
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Nơi ở:
  Quảng Ninh thân yêu!
  Web:

  Xây dựng lớp phân số mô tả đối tượng phân số gồm các thành phần:

  * Các thành phần thuộc tính:
  - a: mô tả phần tử số; b: mô tả phần mẫu số.

  * Các phương thức:
  - Phương thức nhập phân số
  - Phương thức hiện thị phân số (dạng a/b)


  Viết chương trình thực hiện việc nhập vào một dãy gồm n phân số và thực hiện các công việc sau:

  - Xây dựng toán tử > dùng để so sánh hai phân số. Tiến hành sắp xếp mảng phân số đã nhập theo chiều tăng dần. Hiển thị ra màn hình.
  - Xây dựng toán tử >= dùng để só sánh hai phân số. Tìm và hiển thị phân số lớn nhất ra màn hình.
  - Xây dựng toán tử >= dùng để so sánh hai phân số. tìm và hiển thị phân số nhỏ nhật ra màn hình.
  - Xây dựng hàm rút gọn dùng để rút gọn phân số. Hiển thị ra dãy phân số đã nhập dưới dạng rút gọn.
  - Xây dựng toán tử == để so sánh hai phân số. Nhập thêm một phân số X. Hỏi xem X có trong dãy phân số đã nhập hay không.

  DEMO

  c-xay-dung-cac-toan-tu-de-so-sanh-cac-phan-so.gif


  CODE

  CODE:
  Select All
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  using namespace std;
  class 
  phanso
  {
  private:
      
  double a;
      
  double b;
  public:
      
  void nhapsl()
      {
          
  cout << "\n nhap tu so :"cin >> a;
          
  cout << " nhap mau so :"cin >> b;
      }
      
  void insl()
      {
          
  cout << " " << << "/" << b;
      }
      
  bool operator == (phanso &);
      
  bool operator != (phanso &);
      
  bool operator > (phanso &);
      
  bool operator < (phanso &);
      
  bool operator >= (phanso &);
      
  bool operator <= (phanso &);
      
  int phanso::ucln(int aint b)
      {
          
  abs(a); abs(b);
          if (
  a*== 0) return 1;
          while (
  != b)
          if (
  a>b-= b;
          else 
  -= a;
          return 
  a;
      }
      
  // rut gon ps
      
  void phanso::rutgon()
      {
          
  int u;
          
  ucln(ab);
          
  u;
          
  u;
      }
  };
  bool phanso::operator > (phanso &r)
  {
      
  int ts1ms1;
      
  ts1 a*r.b*r.a;
      
  ms1 r.b;
      return (
  ts1*ms1 0);
  }
  bool phanso::operator < (phanso r)
  {
      if (
  r>*this)
          return 
  true;
          return 
  false;
  }
  bool phanso::operator >= (phanso r)
  {
      if (
  r>*this)
          return 
  true;
      return 
  false;
  }
  bool phanso::operator <= (phanso r)
  {
      if (
  < *this)
          return 
  true;
      return 
  false;
  }
  phanso max(phanso a[], int n)
  {
      
  phanso max a[0];
      for (
  int i 1ni++)
      {
          if (
  a[i] >= maxmax a[i];
      }
      return 
  max;
  }
  phanso min(phanso a[], int n)
  {
      
  phanso min a[0];
      for (
  int i 1ni++)
      {
          if (
  a[i] <= minmin a[i];
      }
      return 
  min;
  }
  void sapxep(phanso a[], int n)
  {
      
  phanso tam;
      
  int ij;
      for (
  0n; ++i)
      for (
  1n; ++j)
      if (
  a[j] < a[i])
      {
          
  tam a[i];
          
  a[i] = a[j];
          
  a[j] = tam;
      }
  }
  bool phanso::operator == (phanso r)
  {
      if (!(*
  this>r) && !(r>*this))
          return 
  true;
      return 
  false;
  }
  void main()
  {
      
  phanso pa[100], psmax,psmin,x;
      
  int n;
      
  bool tx=false;
      
  cout << "nhap so luong phan so: ";
      
  cin >> n;
    
      for (
  int i 0ni++)
      {
          
  cout << "\nNhap vao so thu " << i+<< ": "a[i].nhapsl();
      }
      
  cout << "\nDay sap xep la: ";
      
  sapxep(an);
      for (
  int i 0ni++)
      {
          
  a[i].insl();
      }
      
  cout << "\nPhan so lon nhat la: ";
      
  psmax max(an);
      
  psmax.insl();
      
  cout << "\nPhan so nho nhat la: ";
      
  psmin min(an);
      
  psmin.insl();
      
  cout << "\nDay phan so sau khi rut gon la: ";
      for (
  int i 0ni++)
      {
          
  a[i].rutgon();
      }
      for (
  int i 0ni++)
      {
          
  a[i].insl();
      }
      
  x.nhapsl();
      for (
  int i 0ni++)
      {
          if (
  == a[i])
          {
              
  tx true;
              
  cout << "\nPhan so vua nhap co trong day phan so. ";
              break;
          }
      }
      if (
  tx == falsecout << "Phan so vua nhap khong co trong day";
      
  cout << "\n\n";
      
  system("pause");
  }
   

  Bình Luận Bằng Facebook

  data-href="https://cnttqn.com/threads/c-xay-dung-cac-toan-tu-de-so-sanh-cac-phan-so.2108.html"