[C++] Viết chương trình nhập vào 2 vector a,b và thực hiện cộng 2 vector

Thảo luận trong 'Visual C++' bắt đầu bởi Trần Văn Cường, 10/6/16.

 1. Trần Văn Cường

  Trần Văn Cường I love CNTT Thành viên BQT Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  8/11/15
  Bài viết:
  3,693
  Đã được thích:
  43
  Điểm thành tích:
  48
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Nơi ở:
  Quảng Ninh thân yêu!
  Web:

  Viết chương trình nhập vào 2 vector a,b và thực hiện cộng 2 vector

  Hướng dẫn:

  Phần mềm sử dụng: Visual Studio

  viet-chuong-trinh-nhap-vao-2-vector-a-b-va-thuc-hien-cong-2-vector.gif

  Sử dụng phương thức
  CODE:
  Select All
  #include <iostream>
  using namespace std;
  #define max 50
  int n;
  class 
  vector
  {
  private:
      
  float v[max];
  public:
      
  vector()
      {
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  v[i] = 0;
          }
      }
      
  void nhapsl()
      {
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  cout << "v[" << << "]: ";
              
  cin >> v[i];
          }
      }
      
  void insl()
      {
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  cout << " " << v[i];
          }
          
  cout << endl;
      }
      
  vector cong(vector b)
      {
          
  vector c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  c.v[i] += v[i] + b.v[i];
          }
          return 
  c;
      }
      
  vector hieu(vector b)
      {
          
  vector c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  c.v[i] += v[i] - b.v[i];
          }
          return 
  c;
      }
      
  vector nhan(vector b)
      {
          
  vector c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  c.v[i] += v[i] * b.v[i];
          }
          return 
  c;
      }
  };
  int main()
  {
      
  vector a,b,d;
      
  cout << "Nhap so phan tu cua vector a : "cin >> n;
      
  cout << "Nhap vector a : \n";
      
  a.nhapsl();
      
  cout << "\nNhap vector b : \n";
      
  b.nhapsl();
      
  cout << "\nVector a: ";
      
  a.insl();
      
  cout << "Vector b: ";
      
  b.insl();
      
  a.cong(b);
      
  cout << "Tong 2 vector: ";
      
  d.insl();
      
  a.hieu(b);
      
  cout << "Hieu 2 vector: ";
      
  d.insl();
      
  a.nhan(b);
      
  cout << "Nhan 2 vector: ";
      
  d.insl();
      
  system("pause");
  }
  Sử dụng hàm tự do

  CODE:
  Select All
  #include <iostream>
  using namespace std;
  #define max 50
  int n;
  class 
  vector
  {
  public:
      
  float v[max];
      
  vector()
      {
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  v[i] = 0;
          }
      }
      
  void nhapsl()
      {
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  cout << "v[" << << "]: ";
              
  cin >> v[i];
          }
      }
      
  void insl()
      {
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  cout << " " << v[i];
          }
          
  cout << endl;
      }
  };
      
  vector cong(vector avector b)
      {
          
  vector c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  c.v[i] += a.v[i] + b.v[i];
          }
          return 
  c;
      }
      
  vector hieu(vector avector b)
      {
          
  vector c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  c.v[i] += a.v[i] - b.v[i];
          }
          return 
  c;
      }
      
  vector nhan(vector avector b)
      {
          
  vector c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  c.v[i] += a.v[i] * b.v[i];
          }
          return 
  c;
      }

  int main()
  {
      
  vector a,b,d;
      
  cout << "Nhap so phan tu cua vector a : "cin >> n;
      
  cout << "Nhap vector a : \n";
      
  a.nhapsl();
      
  cout << "\nNhap vector b : \n";
      
  b.nhapsl();
      
  cout << "\nVector a: ";
      
  a.insl();
      
  cout << "Vector b: ";
      
  b.insl();
      
  cong(a,b);
      
  cout << "Tong 2 vector: ";
      
  d.insl();
      
  hieu(a,b);
      
  cout << "Hieu 2 vector: ";
      
  d.insl();
      
  nhan(a,b);
      
  cout << "Nhan 2 vector: ";
      
  d.insl();
      
  system("pause");
  }
  Sử dụng hàm bạn

  CODE:
  Select All
  #include <iostream>
  using namespace std;
  #define max 50
  int n;
  class 
  vector
  {
  private:
      
  float v[max];
  public:
      
  vector()
      {
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  v[i] = 0;
          }
      }
      
  void nhapsl()
      {
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  cout << "v[" << << "]: ";
              
  cin >> v[i];
          }
      }
      
  void insl()
      {
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  cout << " " << v[i];
          }
          
  cout << endl;
      }

  friend vector cong(vector avector b)
  {
      
  vector c;
      for (
  int i 1<= ni++)
      {
          
  c.v[i] += a.v[i] + b.v[i];
      }
      return 
  c;
  }
  friend vector hieu(vector avector b)
  {
      
  vector c;
      for (
  int i 1<= ni++)
      {
          
  c.v[i] += a.v[i] - b.v[i];
      }
      return 
  c;
  }
  friend vector nhan(vector avector b)
  {
      
  vector c;
      for (
  int i 1<= ni++)
      {
          
  c.v[i] += a.v[i] * b.v[i];
      }
      return 
  c;
  }
  };
  int main()
  {
      
  vector abd;
      
  cout << "Nhap so phan tu cua vector a : "cin >> n;
      
  cout << "Nhap vector a : \n";
      
  a.nhapsl();
      
  cout << "\nNhap vector b : \n";
      
  b.nhapsl();
      
  cout << "\nVector a: ";
      
  a.insl();
      
  cout << "Vector b: ";
      
  b.insl();
      
  cong(ab);
      
  cout << "Tong 2 vector: ";
      
  d.insl();
      
  hieu(ab);
      
  cout << "Hieu 2 vector: ";
      
  d.insl();
      
  nhan(ab);
      
  cout << "Nhan 2 vector: ";
      
  d.insl();
      
  system("pause");
  }

  Sử dụng toán tử

  CODE:
  Select All
  #include <iostream>
  using namespace std;
  #define max 50
  int n;
  class 
  vector
  {
  public:
      
  float v[max];
      
  vector()
      {
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  v[i] = 0;
          }
      }
      
  void nhapsl()
      {
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  cout << "v[" << << "]: ";
              
  cin >> v[i];
          }
      }
      
  void insl()
      {
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  cout << " " << v[i];
          }
          
  cout << endl;
      }
  };
      
  vector operator +(vector avector b)
      {
          
  vector c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  c.v[i] += a.v[i] + b.v[i];
          }
          return 
  c;
      }
      
  vector operator -(vector avector b)
      {
          
  vector c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  c.v[i] += a.v[i] - b.v[i];
          }
          return 
  c;
      }
      
  vector operator *(vector avector b)
      {
          
  vector c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  c.v[i] += a.v[i] * b.v[i];
          }
          return 
  c;
      }

  int main()
  {
      
  vector a,b,d;
      
  cout << "Nhap so phan tu cua vector a : "cin >> n;
      
  cout << "Nhap vector a : \n";
      
  a.nhapsl();
      
  cout << "\nNhap vector b : \n";
      
  b.nhapsl();
      
  cout << "\nVector a: ";
      
  a.insl();
      
  cout << "Vector b: ";
      
  b.insl();
      
  b;
      
  cout << "Tong 2 vector: ";
      
  d.insl();
      
  b;
      
  cout << "Hieu 2 vector: ";
      
  d.insl();
      
  b;
      
  cout << "Nhan 2 vector: ";
      
  d.insl();
      
  system("pause");
  }
   

  Bình Luận Bằng Facebook

  data-href="https://cnttqn.com/threads/c-viet-chuong-trinh-nhap-vao-2-vector-a-b-va-thuc-hien-cong-2-vector.2109.html"