[C++] Nhập vào hai phân số và tính các phép toán + - * /

Thảo luận trong 'Visual C++' bắt đầu bởi Trần Văn Cường, 9/6/16.

 1. Trần Văn Cường

  Trần Văn Cường I love CNTT Thành viên BQT Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  8/11/15
  Bài viết:
  3,693
  Đã được thích:
  43
  Điểm thành tích:
  48
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Nơi ở:
  Quảng Ninh thân yêu!
  Web:

  1. Xây dựng lớp phân số mô tả đối tượng phân số gồm các thành phần:

  * Các thành phần thuộc tính:
  - a: mô tả phần tử số; b: mô tả phần mẫu số.

  * Các phương thức:
  - Phương thức nhập phân số
  - Phương thức hiển thị phân số (dạng a/b)

  Đề bài: Viết chương trình thực hiện việc nhập vào hai phân số a,b. Thực hiện tính tổng, hiệu, thích, thương hai phân số a,b trên theo phương pháp

  - Sử dụng phương thức
  - Sử dụng hàm tự do
  - Sử dụng hàm bạn.
  - Sử dụng phương thức toán tử

  Demo:

  c-nhap-vao-hai-phan-so-va-tinh-cac-phep-toan.gif

  - Sử dụng phương thức

  CODE:
  Select All
  #include <iostream>
  using namespace std;
  class 
  phanso
  {
  private:
      
  double a;
      
  double b;
  public:
      
  void nhapsl()
      {
          
  cout << "\n nhap tu so :"cin >> a;
          
  cout << " nhap mau so :"cin >> b;
      }
      
  void insl()
      {
          
  cout << " " << << "/" << b;
      }
      
  phanso cong(phanso p2)
      {
          
  phanso p;
          
  p.a*p2.b*p2.a;
          
  p.b*p2.b;
          return 
  p;
      }
      
  phanso tru(phanso p2)
      {
          
  phanso p;
          
  p.a*p2.b*p2.a;
          
  p.b*p2.b;
          return 
  p;
      }
      
  phanso nhan(phanso p2)
      {
          
  phanso p;
          
  p.p2.a;
          
  p.p2.b;
          return 
  p;
      }
      
  phanso chia(phanso p2)
      {
          
  phanso p;
          
  p.p2.b;
          
  p.p2.b;
          return 
  p;
      }
  };
  void main()
  {
      
  phanso pp1p2;;
      
  cout << "Nhap vao so thu nhat: "p1.nhapsl();
      
  cout << "\nNhap vao so thu hai: "p2.nhapsl();
    
  cout << "\nTong phan so la:";
      
  p1.cong(p2); p.insl();
    
  cout << "\nHieu phan so la:";
      
  p1.tru(p2); p.insl();
    
  cout << "\nTich phan so la:";
      
  p1.nhan(p2); p.insl();
    
  cout << "\nThuong phan so la:";
      
  p1.chia(p2); p.insl();


      
  cout << "\n\n";
      
  system("pause");
  }

  - Sử dụng hàm tự do


  CODE:
  Select All
  #include <iostream>
  using namespace std;
  class 
  phanso
  {
  public:
      
  double a;
      
  double b;
      
  void nhapsl()
      {
          
  cout << "\n nhap tu so :"cin >> a;
          
  cout << " nhap mau so :"cin >> b;
      }
      
  void insl()
      {
          
  cout << " " << << "/" << b;
      }
  };
      
  phanso cong(phanso p1phanso p2)
      {
          
  phanso p;
          
  p.p1.a*p2.p1.b*p2.a;
          
  p.p1.b*p2.b;
          return 
  p;
      }
          
  phanso tru(phanso p1phanso p2)
      {
          
  phanso p;
          
  p.p1.a*p2.p1.b*p2.a;
          
  p.p1.b*p2.b;
          return 
  p;
      }
          
  phanso nhan(phanso p1phanso p2)
      {
          
  phanso p;
          
  p.p1.p2.a;
          
  p.p1.p2.b;
          return 
  p;
      }
          
  phanso chia(phanso p1phanso p2)
      {
          
  phanso p;
          
  p.p1.p2.b;
          
  p.p1.p2.a;
          return 
  p;
      }
  void main()
  {
      
  phanso pp1p2;;
      
  cout << "Nhap vao so thu nhat: "p1.nhapsl();
      
  cout << "\nNhap vao so thu hai: "p2.nhapsl();
    
  cout << "\nTong phan so la:";
      
  cong(p1p2); p.insl();
    
  cout << "\nHieu phan so la:";
      
  tru(p1p2); p.insl();
    
  cout << "\nTich phan so la:";
      
  nhan(p1p2); p.insl();
    
  cout << "\nThuong phan so la:";
      
  chia(p1p2); p.insl();


      
  cout << "\n\n";
      
  system("pause");
  }
  - Sử dụng hàm bạn (Friend)

  CODE:
  Select All
  #include <iostream>
  using namespace std;
  class 
  phanso
  {
  private:
      
  double a;
      
  double b;
  public:
      
  void nhapsl()
      {
          
  cout << "\n nhap tu so :"cin >> a;
          
  cout << " nhap mau so :"cin >> b;
      }
      
  void insl()
      {
          
  cout << " " << << "/" << b;
      }
      
  friend phanso cong(phanso p1phanso p2)
      {
          
  phanso p;
          
  p.p1.a*p2.p1.b*p2.a;
          
  p.p1.b*p2.b;
          return 
  p;
      }
      
  friend phanso tru(phanso p1phanso p2)
      {
          
  phanso p;
          
  p.p1.a*p2.p1.b*p2.a;
          
  p.p1.b*p2.b;
          return 
  p;
      }
      
  friend phanso nhan(phanso p1phanso p2)
      {
          
  phanso p;
          
  p.p1.p2.a;
          
  p.p1.b*p2.b;
          return 
  p;
      }
      
  friend phanso chia(phanso p1phanso p2)
      {
          
  phanso p;
          
  p.p1.p2.b;
          
  p.p1.b*p2.a;
          return 
  p;
      }
  };
  void main()
  {
      
  phanso pp1p2;;
      
  cout << "Nhap vao so thu nhat: "p1.nhapsl();
      
  cout << "\nNhap vao so thu hai: "p2.nhapsl();
      
  cout << "\nTong phan so la:";
      
  cong(p1p2); p.insl();
      
  cout << "\nHieu phan so la:";
      
  tru(p1p2); p.insl();
      
  cout << "\nTich phan so la:";
      
  nhan(p1p2); p.insl();
      
  cout << "\nThuong phan so la:";
      
  chia(p1p2); p.insl();
      
  cout << "\n\n";
      
  system("pause");
  }
  Hàm bạn

  CODE:
  Select All
  #include <iostream>
  using namespace std;
  #define max 50
  int n;
  class 
  vector
  {
  private:
      
  float v[max];
  public:
      
  vector()
      {
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  v[i] = 0;
          }
      }
      
  void nhapsl()
      {
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  cout << "v[" << << "]: ";
              
  cin >> v[i];
          }
      }
      
  void insl()
      {
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  cout << " " << v[i];
          }
          
  cout << endl;
      }

      
  friend vector cong(vector avector b)
      {
          
  vector c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  c.v[i] += a.v[i] + b.v[i];
          }
          return 
  c;
      }
      
  friend vector hieu(vector avector b)
      {
          
  vector c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  c.v[i] += a.v[i] - b.v[i];
          }
          return 
  c;
      }
      
  friend vector nhan(vector avector b)
      {
          
  vector c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              
  c.v[i] += a.v[i] * b.v[i];
          }
          return 
  c;
      }
  };
  int main()
  {
      
  vector a,b,d;
      
  cout << "Nhap so phan tu cua vector a : "cin >> n;
      
  cout << "Nhap vector a : \n";
      
  a.nhapsl();
      
  cout << "\nNhap vector b : \n";
      
  b.nhapsl();
      
  cout << "\nVector a: ";
      
  a.insl();
      
  cout << "Vector b: ";
      
  b.insl();
      
  cong(a,b);
      
  cout << "Tong 2 vector: ";
      
  d.insl();
      
  hieu(a,b);
      
  cout << "Hieu 2 vector: ";
      
  d.insl();
      
  nhan(a,b);
      
  cout << "Nhan 2 vector: ";
      
  d.insl();
      
  system("pause");
  }

  Sử dụng hàm toán tử

  CODE:
  Select All
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  using namespace std;
  class 
  phanso
  {
  public:
      
  double a;
      
  double b;
      
  void nhapsl()
      {
          
  cout << "\n nhap tu so :"cin >>a;
          
  cout << " nhap mau so :"cin >> b;
      }
      
  void insl()
      {
          
  cout << " " << << "/" << b;
      }
  };
      
  phanso operator +(phanso p1phanso p2)
      {
          
  phanso p;
          
  p.p1.a*p2.p1.b*p2.a;
          
  p.p1.b*p2.b;
          return 
  p;
      }
      
  phanso operator -(phanso p1phanso p2)
      {
          
  phanso p;
          
  p.p1.a*p2.p1.b*p2.a;
          
  p.p1.b*p2.b;
          return 
  p;
      }
      
  phanso operator *(phanso p1phanso p2)
      {
          
  phanso p;
          
  p.p1.p2.a;
          
  p.p1.b*p2.b;
          return 
  p;
      }
      
  phanso operator /(phanso p1phanso p2)
      {
          
  phanso p;
          
  p.p1.p2.b;
          
  p.p1.b*p2.a;
          return 
  p;
      }
  void main()
  {
      
  phanso pp1p2;;
      
  cout << "Nhap vao so thu nhat: "p1.nhapsl();
      
  cout << "\nNhap vao so thu hai: "p2.nhapsl();
      
  cout << "\nTong phan so la:";
      
  p1 p2p.insl();
      
  cout << "\nHieu phan so la:";
      
  p1 p2p.insl();
      
  cout << "\nTich phan so la:";
      
  p1 p2p.insl();
      
  cout << "\nThuong phan so la:";
      
  p1 p2p.insl();
      
  cout << "\n\n";
      
  system("pause");
  }
   

  Bình Luận Bằng Facebook

  data-href="https://cnttqn.com/threads/c-nhap-vao-hai-phan-so-va-tinh-cac-phep-toan.2098.html"