[C++] Nhập vào hai ma trận a, b và cộng, trừ, nhân ma trận.

Thảo luận trong 'Visual C++' bắt đầu bởi Trần Văn Cường, 13/6/16.

 1. Trần Văn Cường

  Trần Văn Cường I love CNTT Thành viên BQT Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  8/11/15
  Bài viết:
  3,693
  Đã được thích:
  43
  Điểm thành tích:
  48
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Nơi ở:
  Quảng Ninh thân yêu!
  Web:

  Viết chương trình nhập vào hai ma trận a, b và thực hiện các công việc: cộng, trừ, nhân hai ma trận trên bằng các cách:

  - Dùng phương thức
  - Dùng hàm tự do
  - Dùng hàm bạn
  - Dùng phương thức toán tử (+, -, *)

  Phần mềm sử dụng: Visual Studio

  nhap-vao-hai-ma-tran-a-b-va-cong-tru-nhan-ma-tran.gif

  Sử dụng phương thức

  CODE:
  Select All
  #include <iostream>
  using namespace std;
  #define max 10
  int n;
  class 
  matran
  {
  private:
      
  int mt[max][max];
  public:
      
  matran()
      {
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {

                  
  mt[i][j] = 0;
              }
          }
      }
      
  void nhapsl()
      {
          
  cout << endl;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {

                  
  cout << "Ma tran thu [" << << "][" << << "]: ";
                  
  cin >> mt[i][j];
              }
          }
          
  cout << endl;
      }
      
  void insl()
      {
          for(
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {
                  
  cout << mt[i][j] << " ";
              }
              
  cout << endl;
          }
      }
      
  matran cong(matran b)
      {
          
  matran c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {

                  
  c.mt[i][j] +=mt[i][j] + b.mt[i][j];
              }
          }
          return 
  c;
      }
      
  matran hieu(matran b)
      {
          
  matran c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {

                  
  c.mt[i][j] += mt[i][j] - b.mt[i][j];
              }
          }
          return 
  c;
      }
      
  matran nhan(matran b)
      {
          
  matran c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {

                  
  c.mt[i][j] += mt[i][j] * b.mt[i][j];
              }
          }
          return 
  c;
      }
  };
  void main()
  {
      
  matran a,b,c,d;
      
  cout << "nhap cap cua ma tran: ";
      
  cin >> n;
      
  cout << "Nhap ma tran thu nhat:";
      
  a.nhapsl();
      
  cout << "\nNhap ma tran thu hai:";
      
  b.nhapsl();
      
  system("cls");
      
  cout << "\n Ma tran A:\n";
      
  a.insl();
      
  cout << "\n Ma tran B:\n";
      
  b.insl();
      
  a.cong(b);
      
  cout << "\n Tong 2 ma tran AB:\n";
      
  c.insl();
      
  a.hieu(b);
      
  cout << "\n Hieu 2 ma tran AB:\n";
      
  c.insl();
      
  a.nhan(b);
      
  cout << "\n nhan 2 ma tran AB:\n";
      
  c.insl();
      
  system("pause");
  }
  Sử dụng hàm tự do

  CODE:
  Select All
  #include <iostream>
  using namespace std;
  #define max 10
  int n;
  class 
  matran
  {
  public:
      
  int mt[max][max];
      
  matran()
      {
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {

                  
  mt[i][j] = 0;
              }
          }
      }
      
  void nhapsl()
      {
          
  cout << endl;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {

                  
  cout << "Ma tran thu [" << << "][" << << "]: ";
                  
  cin >> mt[i][j];
              }
          }
          
  cout << endl;
      }
      
  void insl()
      {
          for(
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {
                  
  cout << mt[i][j] << " ";
              }
              
  cout << endl;
          }
      }
  };
      
  matran cong(matran amatran b)
      {
          
  matran c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {

                  
  c.mt[i][j] +=a.mt[i][j] + b.mt[i][j];
              }
          }
          return 
  c;
      }
      
  matran hieu(matran amatran b)
      {
          
  matran c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {

                  
  c.mt[i][j] += a.mt[i][j] - b.mt[i][j];
              }
          }
          return 
  c;
      }
      
  matran nhan(matran a,matran b)
      {
          
  matran c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {

                  
  c.mt[i][j] += a.mt[i][j] * b.mt[i][j];
              }
          }
          return 
  c;
      }

  void main()
  {
      
  matran a,b,c,d;
      
  cout << "nhap cap cua ma tran: ";
      
  cin >> n;
      
  cout << "Nhap ma tran thu nhat:";
      
  a.nhapsl();
      
  cout << "\nNhap ma tran thu hai:";
      
  b.nhapsl();
      
  system("cls");
      
  cout << "\n Ma tran A:\n";
      
  a.insl();
      
  cout << "\n Ma tran B:\n";
      
  b.insl();
      
  cong(a,b);
      
  cout << "\n Tong 2 ma tran AB:\n";
      
  c.insl();
      
  hieu(a,b);
      
  cout << "\n Hieu 2 ma tran AB:\n";
      
  c.insl();
      
  nhan(a,b);
      
  cout << "\n nhan 2 ma tran AB:\n";
      
  c.insl();
      
  system("pause");
  }
  Sử dụng hàm bạn

  CODE:
  Select All
  #include <iostream>
  using namespace std;
  #define max 10
  int n;
  class 
  matran
  {
  private:
      
  int mt[max][max];
  public:
      
  matran()
      {
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {

                  
  mt[i][j] = 0;
              }
          }
      }
      
  void nhapsl()
      {
          
  cout << endl;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {

                  
  cout << "Ma tran thu [" << << "][" << << "]: ";
                  
  cin >> mt[i][j];
              }
          }
          
  cout << endl;
      }
      
  void insl()
      {
          for(
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {
                  
  cout << mt[i][j] << " ";
              }
              
  cout << endl;
          }
      }
      
  friend matran cong(matran amatran b)
      {
          
  matran c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {

                  
  c.mt[i][j] +=a.mt[i][j] + b.mt[i][j];
              }
          }
          return 
  c;
      }
      
  friend matran hieu(matran amatran b)
      {
          
  matran c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {

                  
  c.mt[i][j] += a.mt[i][j] - b.mt[i][j];
              }
          }
          return 
  c;
      }
      
  friend matran nhan(matran a,matran b)
      {
          
  matran c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {

                  
  c.mt[i][j] += a.mt[i][j] * b.mt[i][j];
              }
          }
          return 
  c;
      }
  };
  void main()
  {
      
  matran a,b,c,d;
      
  cout << "nhap cap cua ma tran: ";
      
  cin >> n;
      
  cout << "Nhap ma tran thu nhat:";
      
  a.nhapsl();
      
  cout << "\nNhap ma tran thu hai:";
      
  b.nhapsl();
      
  system("cls");
      
  cout << "\n Ma tran A:\n";
      
  a.insl();
      
  cout << "\n Ma tran B:\n";
      
  b.insl();
      
  cong(a,b);
      
  cout << "\n Tong 2 ma tran AB:\n";
      
  c.insl();
      
  hieu(a,b);
      
  cout << "\n Hieu 2 ma tran AB:\n";
      
  c.insl();
      
  nhan(a,b);
      
  cout << "\n nhan 2 ma tran AB:\n";
      
  c.insl();
      
  system("pause");
  }
  Sử dụng toán tử

  CODE:
  Select All
  #include <iostream>
  using namespace std;
  #define max 10
  int n;
  class 
  matran
  {
  public:
      
  int mt[max][max];
      
  matran()
      {
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {

                  
  mt[i][j] = 0;
              }
          }
      }
      
  void nhapsl()
      {
          
  cout << endl;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {

                  
  cout << "Ma tran thu [" << << "][" << << "]: ";
                  
  cin >> mt[i][j];
              }
          }
          
  cout << endl;
      }
      
  void insl()
      {
          for(
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {
                  
  cout << mt[i][j] << " ";
              }
              
  cout << endl;
          }
      }
  };
  matran  operator +(matran amatran b)
      {
          
  matran c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {

                  
  c.mt[i][j] +=a.mt[i][j] + b.mt[i][j];
              }
          }
          return 
  c;
      }
      
  matran operator -(matran amatran b)
      {
          
  matran c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {

                  
  c.mt[i][j] += a.mt[i][j] - b.mt[i][j];
              }
          }
          return 
  c;
      }
      
  matran operator *(matran amatran b)
      {
          
  matran c;
          for (
  int i 1<= ni++)
          {
              for (
  int j 1<= nj++)
              {

                  
  c.mt[i][j] += a.mt[i][j] * b.mt[i][j];
              }
          }
          return 
  c;
      }

  void main()
  {
      
  matran a,b,c,d;
      
  cout << "nhap cap cua ma tran: ";
      
  cin >> n;
      
  cout << "Nhap ma tran thu nhat:";
      
  a.nhapsl();
      
  cout << "\nNhap ma tran thu hai:";
      
  b.nhapsl();
      
  system("cls");
      
  cout << "\n Ma tran A:\n";
      
  a.insl();
      
  cout << "\n Ma tran B:\n";
      
  b.insl();
      
  b;
      
  cout << "\n Tong 2 ma tran AB:\n";
      
  c.insl();
      
  b;
      
  cout << "\n Hieu 2 ma tran AB:\n";
      
  c.insl();
      
  b;
      
  cout << "\n nhan 2 ma tran AB:\n";
      
  c.insl();
      
  system("pause");
  }
   

  Bình Luận Bằng Facebook

  data-href="https://cnttqn.com/threads/c-nhap-vao-hai-ma-tran-a-b-va-cong-tru-nhan-ma-tran.2131.html"