[C++] Giải phương trình bậc 4

Thảo luận trong 'Visual C++' bắt đầu bởi Trần Văn Cường, 17/6/16.

 1. Trần Văn Cường

  Trần Văn Cường I love CNTT Thành viên BQT Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  8/11/15
  Bài viết:
  3,693
  Đã được thích:
  43
  Điểm thành tích:
  48
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Nơi ở:
  Quảng Ninh thân yêu!
  Web:

  [C++] Giải phương trình bậc 4

  Ngôn ngữ lập trình: C++
  Phần mềm: Visual Studio

  giai-phuong-trinh.gif

  CODE:
  Select All
  #include <iostream>
  using namespace std;

  //  Giải phuong trình bậc 4
  // aX^4 +bX^2 + c = 0
  void GiaiPhuongTrinhBac_1(float afloat b)
  {
      if (
  == 0)
      {
          if (
  == 0)
              
  cout << "Phuong Trinh VSN";
          else
              
  cout << "Phuong Trinh VN";
      }
      else
      {
          
  cout << "Phuong Trinh co nghiem duy nhat x = " << (float)-a;
      }
  }

  // TypeResult :
  // -1 : Không giải phương trình bậc 2
  // 0 : PT VN
  // 1 : PT có nghiệm kép x1 = x2 = x
  // 3 : PT có 2 nghiệm x1, x2
  void GiaiPhuongTrinhBac_2(float afloat bfloat cint &TypeResultfloat &x1float &x2float &x)
  {
      if (
  == 0)
      {
          
  TypeResult = -1;

          
  GiaiPhuongTrinhBac_1(bc);
      }
      else
      {
          
  float delta c;

          if (
  delta 0)
          {
              
  TypeResult 0;
              
  //cout << "Phuong trinh VN";
          
  }
          else
          if (
  delta == 0)
          {
              
  TypeResult 1;
              
  = -a;
              
  //cout << "Phuong trinh co nghiem kep x1 = x2 = " << -b / 2 * a;
          
  }
          else
          {
              
  TypeResult 2;
              
  x1 = (-sqrt(delta)) / (a);
              
  x2 = (-sqrt(delta)) / (a);

              
  /*float x1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a);
              float x2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a);

              cout << "Phuong trinh co 2 nghiem phan biet :\n";
              cout << "x1 = " << x1 << "\n";
              cout << "x2 = " << x2 << "\n";*/
          
  }
      }
  }

  void GiaiPhuongTrinhBac_4(float afloat bfloat c)
  {
      
  int TypeResult 0;
      
  float x1 0x2 00x3 0x4 0;

      
  // 0 : Giải phương trình bậc 4 với đủ tham số a, b, c
      // 1 : Giải phương trình bậc 4 không đủ tham số
      
  int flag 0;

      if (
  == 0//  bX^2 + c = 0
      
  {
          
  GiaiPhuongTrinhBac_2(b0cTypeResultx1x2x);
          
  flag 1;
      }
      else
      {
          
  GiaiPhuongTrinhBac_2(abcTypeResultx1x2x);
          
  flag 0;
      }

      if (
  TypeResult == 0// phương trình VN
      
  {
          
  cout << "Phuong trinh VN";
      }

      if (
  TypeResult == 1// phương trình có nghiệm kép x1 = x2
      
  {
          if (
  flag == 0// flag = 0 : Giải phương trình bậc 4 với đủ tham số a, b, c
          
  {
              if (
  0)
              {
                  
  x1 sqrt(x);
                  
  x2 = -sqrt(x);

                  
  cout << "Phuong trinh Co nghiem \n";
                  
  cout << "x1 = " << x1 << "\n";
                  
  cout << "x2 = " << x2 << "\n";
              }
              else
              {
                  
  cout << "Phuong trinh Co nghiem kep x1 = x2 = " << x;
              }
          }
          else
          {
              
  cout << "Phuong trinh Co nghiem kep x1 = x2 = " << x;
          }
      }

      if (
  TypeResult == 2// phương trình có 2 nghiệm phân biết x1 , x2
      
  {
          
  // Có 2 nghiệm với PT bậc 2
          //==> Có 4 nghiệm với Phương trình bậc 4

          
  if (flag == 0// flag = 0 : Giải phương trình bậc 4 với đủ tham số a, b, c
          
  {
              if (
  x1 >= 0)
              {
                  
  cout << "x1 = " << sqrt(x1) << "\n";
                  
  cout << "x2 = " << -sqrt(x1) << "\n";
              }

              if (
  x2 >= 0)
              {
                  
  cout << "x3 = " << sqrt(x2) << "\n";
                  
  cout << "x4 = " << -sqrt(x2) << "\n";
              }

              if (
  x1 && x2 0)
                  
  cout << "Phuong Trinh VN";

          }
          else
          {
              
  cout << "Phuong trinh co 2 nghiem phan biet :\n";
              
  cout << "x1 = " << x1 << "\n";
              
  cout << "x2 = " << x2 << "\n";
          }
      }
  }

  int main()
  {
      
  float abc;
      
  cout << "a = ";
      
  cin >> a;

      
  cout << "b = ";
      
  cin >> b;

      
  cout << "c = ";
      
  cin >> c;

      
  GiaiPhuongTrinhBac_4(abc);
      
  cout << endl;
      
  system("pause");
  }
   

  Bình Luận Bằng Facebook

  data-href="https://cnttqn.com/threads/c-giai-phuong-trinh-bac-4.2199.html"