[C/C++] Chuyển đổi từ số la mã sang số thập phân

Thảo luận trong 'Visual C++' bắt đầu bởi Trần Văn Cường, 16/6/16.

 1. Trần Văn Cường

  Trần Văn Cường I love CNTT Thành viên BQT Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  8/11/15
  Bài viết:
  3,693
  Đã được thích:
  43
  Điểm thành tích:
  48
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Nơi ở:
  Quảng Ninh thân yêu!
  Web:

  Bảng số la mã và một số quy tắc chuyển đổi.
  1. Bảng số la mã

  I V X L C D M
  1 5 10 50 100 500 1000


  2. Quy tắc chuyển đổi

  a/ Số thập phân được cấu thành từ các chữ số đơn lẻ. Ví dụ: 1989 được ghép bởi 1,9,0,8. Còn đối với cách biểu diễn chữ số la mã thì mỗi chữ số khác 0 ở mỗi hàng ( hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,…) sẽ được biểu diễn bởi 1 kí tự số la mã. 1000 = M, 900 = CM, 0 không được biểu diễn, 8 = VIII. 1908 = MCMVIII

  b/ “I”, “X”, “C”, “M” có thể được xuất hiện liên tiếp (cạnh nhau) tối đa 3 lần. Tuy nhiên, các kí tự này có thể xuất hiện nhiều hơn. (Ví dụ: XXXIX). Các kí tự “D”, “L”, “V” không được phép lặp lại.

  c/
  Chữ số đi sau chữ số khác lớn hơn hoặc bằng thì cộng thêm vào:
  VI = V + I = 5 + 1 = 6
  LX = L + X = 50 + 10 = 60
  XX = X + X = 10 + 10 = 20

  Chữ số đi trước chữ số khác lớn hơn thì trừ bớt đi:
  IV = V – I = 5 – 1
  XL = L – X = 50 – 10 = 40

  “I” chỉ có thể bị trừ bởi “V”, “X”. ( IV = V – I = 5 – 1 = 4, IX = X – I = 10 – 1 = 9)
  “X” chỉ có thể bị trừ bởi “C”, “L”. ( XC = 100 – 10 = 90, XL = 50 – 10 = 40)
  “C” chỉ có thể bị trừ bởi “D” và “M”. (CD = 500 – 100 = 400, CM = 1000)
  “V”, “L”, “D” không bao giờ bị trừ.

  d/ Nếu thêm 1 dấu gạch ngang trên đầu thì giá trị của nó bằng giá trị hiện tại nhân với 1000

  c-c-chuyen-doi-tu-so-la-ma-sang-so-thap-phan.gif

  CODE:
  Select All
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  #include "stdlib.h"
  #include<conio.h>
  void main()
  {
      
  int a[20], len0jk;
      
  char roman[20];
      
  printf("Nhap day chu so La Ma(Note: chi su dung I,V,X,L,C,D,M): ");
      
  gets(roman);
      
  len strlen(roman);
      for(
  0leni++)
      {
          if(
  roman[i] == 'I')
              
  a[i] = 1;
          else if(
  roman[i] == 'V')
              
  a[i] = 5;
          else if(
  roman[i] == 'X')
              
  a[i] = 10;
          else if(
  roman[i] == 'L')
              
  a[i] = 50;
          else if(
  roman[i] == 'C')
              
  a[i] = 100;
          else if(
  roman[i] == 'D')
              
  a[i] = 500;
          else if(
  roman[i] == 'M')
              
  a[i] = 1000;
          else
          {
              
  printf("\nXin nhap lai day so la ma");
              
  getch();
              exit(
  1);
           }
      }
      
  a[len-1];
      for(
  len-10i--)
      {
          if(
  a[i] > a[i-1])
              
  a[i-1];
          else if(
  a[i] == a[i-1] || a[i] < a[i-1])
              
  a[i-1];
      }
      
  printf("\nGia tri thap phan tuong ung la: %d "k);
      
  getch();
  }
   

  Bình Luận Bằng Facebook

  data-href="https://cnttqn.com/threads/c-c-chuyen-doi-tu-so-la-ma-sang-so-thap-phan.2176.html"