Bài tập thuế và bài giải

Thảo luận trong 'Các ngành học khác' bắt đầu bởi Trần Văn Cường, 28/10/16.

 1. Trần Văn Cường

  Trần Văn Cường I love CNTT Thành viên BQT Designed

  Tham gia ngày:
  8/11/15
  Bài viết:
  3,696
  Đã được thích:
  42
  Điểm thành tích:
  48
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Nơi ở:
  Quảng Ninh thân yêu!
  Web:

  Bài 1:

  Doanh nghiệp A chuyên sản xuất đồ điện tử,có tình hình sản xuất kinh doanh trong năm như sau:
  1> Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong năm :
  - Tổng doanh thu tiêu thụ chưa có thuế GTGT : 6.565.000.000 đồng.
  - Tặng CBNV trong doanh nghiệp trị giá : 35.000.000 đồng
  2> Trích báo cáo chi phí SXKD phân bổ trong năm :
  -Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1.906.000.000 đồng
  -Chi phí nhân công trực tiếp: 1.023.000.000 đồng
  -Chi phí sản xuất chung :1.485.000.000 đồng
  -Chi phí quản lí doanh nghiệp :752.000.000 đồng
  -Chi phí bán hàng:428.000.000 đồng
  -Các chi phí trên là hợp lý.
  Yêu cầu:
  1>Tính thuế GTGT phải nộp trong năm?Biết rằng:
  -Thuế suất GTGT đối với hoạt động sản xuất đồ điện tử 10%
  -Tổng hợp hóa đơn GTGT đầu vào được khấu trừ 243.000.000 đồng
  2>Tính thuế TNDN phải nộp trong năm?Thuế suất thuế TNDN 25%

  Bài giải:
  1>Thuế GTGT:
  *Đầu ra:
  -sản phẩm tiêu thụ và tặng CBNV:(6.565.000.000+35.000.000)*10%=660.000.000 đồng
  *Đầu vào được khấu trừ:
  243.000.000
  -->Thuế GTGT phải nộp:660.000.000-243.000.000=417.000.000đồng
  2>Thuế TNDN
  *Doanh thu:
  6.565.000.000+35.000.000=6.600.000.000 đồng
  *Chi phí hợp lý:
  -Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1.906.000.000 đồng
  -Chi phí nhân công trực tiếp: 1.023.000.000 đồng
  -Chi phí sản xuất chung :1.485.000.000 đồng
  -Chi phí quản lí doanh nghiệp :752.000.000 đồng
  -Chi phí bán hàng:428.000.000 đồng
  -->Tổng chi phí hợp lý:5.594.000.000 đồng
  TNCT=6.600.000.000 -5.594.000.000=1.006.000.000 đ
  -->Thuế TNDN=1.006.000.000*25%=251.500.000 đ

  Bài 2:

  Theo báo cáo kết quả KD trong năm của một doanh nghiệp như sau:
  1/Doanh nghiệp kê khai:
  -Tổng doanh thu tiêu thụ trong năm chưa có thuế GTGT:3.250.000.000 đồng.
  -Tổng giá thành sản xuất của sản phẩm tiêu thụ :2.430.000.000 đồng
  -Chi phí quản lý doanh nghiệp:110.000.000 đồng.
  -Chi phí bán hàng: 102.000.000 đồng.
  -Thu tiền phạt khách hàng vi phạm hợp đồng kinh tế: 10.200.000 đồng
  -Đầu tư cho KHCN:105.000.000 đồng
  2/Qua kiểm tra cơ quan thuế xác nhận:
  -Trong tổng giá thành sản xuất của sản phẩm tiêu thụ có:
  +Chi phí trợ cấp khó khăn đột xuất cho CNV:2.000.000 đồng
  +Chi đầu tư xây dựng kho thành phẩm:120.000.000 đồng
  +Thiệt hại SP hỏng:12.000.000 đồng,trong đó vượt định mức :5.000.000 đồng
  +Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ:50.000.000 đồng,thực chi:38.000.000 đồng.Trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho:26.000.000,thực tế trong kỳ không có sự biến động về giá cả.
  -Trong năm doanh nghiệp nhận được một khoản thu nhập sau thuế từ hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài 250.000.000 đồng,thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của nước ngoài là 20%.doanh nghiệp chưa kê khai.
  -Trong chi phí bán hàng có 5.000.000 đồng là tiền bị phạt do doanh nghiệp vi phạm hành chính.
  -Các tài liệu khác doanh nghiệp kê khai đúng.
  Yêu cầu:
  Tính thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp và thuế TNDN doanh nghiệp còn phải nộp trong năm?
  Biết rằng:
  -Số thuế GTGT đầu vào có đủ chứng từ hợp lý được khấu trừ là 182.000.000 đồng.Thuế suất thuế GTGT là 10%.
  -Doanh nghiệp đã làm thủ tục xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do đầu tư và đã được cơ quan thuế duyệt.
  Thuế suất thuế TNDN là 28%
  -Việt Nam chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với nước phát sinh thu nhập chuyển về nước.

  Bài giải:
  1>Thuế GTGT
  *Đầu ra:3.250.000.000*10%=325.000.000 đ
  *Đầu vào được khấu trừ:182.000.000 đ
  -->Thuế GTGT phải nộp:325.000.000-182.000.000=143.000.000 đ
  2>Thuế TNDN
  *Doanh thu:3.250.000.000 đ
  *Chi phí hợp lý:
  -Giá vốn hàng bán:0đ
  -Chi phí được trừ:
  +Giá thành sản xuất của sản phẩm tiêu thụ:2.430.000.000-(2.000.000+120.000.000+5.000.000+50.000.000-38.000.000)=2.291.000.000 đ
  -Chi phí quản lý doanh nghiệp:110.000.000 đ
  -Chi phí bán hàng:102.000.000 -5.000.000=97.000.000 đ
  --->Tổng chi phí hợp lý:2.498.000.000 đ
  *Thu nhập khác:
  -Thu tiền phạt khách hàng vi phạm hợp đồng KT:10.200.000
  -Dự phòng hàng tồn kho:26.000.000 đ
  -Thu nhập từ đầu nước ngoài:250.000.000/(1-20%)=312.500.000 đ
  -->Tổng thu nhập khác:348.700.000 đ
  TNCT=3.250.000.000-2.498.000.000+348.700.000=1.100.700.000 đ
  Thuế TNDN phải nộp:(1.100.700.000-105.000.000)*25%=248.925.000 đ
  Thuế TNDN đã nộp tại nước ngoài:312.500.000-250.000.000=62.500.000 đ
  -->Thuế TNDN còn phải nộp:248.925.000-62.500.000=186.425.000 đ

  Bài 3:Công ty cổ phần X có tình hình kinh doanh trong năm như sau:
  1/Sản xuất 18.500 SPA,công ty đã xuất khẩu theo hợp đồng được 9.500 SP,giá FOB 16.8 USD/SP.Số còn lại tiêu thụ trong nước với giá bán chưa có thuế GTGT 195.000 đồng/SP.
  2/ Sản phẩm 15.800 SPB,công ty đã xuất khẩu theo hợp đồng 12.000 SP,giá FOB 20 USD/SP.Tặng thưởng cho người lao động trong DN 50 SP.Số còn lại tiêu thụ trong nước với giá bán chưa có thuế GTGT 240.000 đồng/SP.
  3/ Chi phí sản xuất kinh doanh trong năm cơ sở kê khai:
  -Chi phí khấu hao TSCĐ:536.420.000 đồng
  -Chi phí vật tư:5.963.240.000 đồng
  -Chi phí tiền lương và trích nộp BHYT,BHXH,KPCĐ:
  +Công nhân viên:849.020.000 đồng
  +Công nhân xây dựng cơ bản:24.350.000 đồng
  +Tiền lương của cổ đông có tham gia điều hành sản xuất:107.420.000 đồng
  -Chi phí dịch vụ mua ngoài chưa có thuế GTGT:124.200.000 đồng
  -Chi phí trợ cấp khó khăn đột xuất:5.000.000 đồng
  -Chi bồi thường vi phạm hợp đồng kinh tế:4.250.000 đồng.
  -Chi quản lý doanh nghiệp:308.780.000 đồng
  -Chi phí bán hàng:146.920.000 đồng
  4/ Lãi tiền gửi ngân hàng:24.650.000 đồng
  5/ Thu khách hàng vi phạm hợp đồng kinh tế:9.050.000 đồng.
  Yêu cầu:
  1/Tính thuế XK công ty phải nộp trong năm?
  Cho biết thuế suất thuế XK SPA,SPB là 2%
  2/Tính thuế GTGT công ty phải nộp trong năm?
  Biết rằng
  -Thuế suất thuế GTGT SPA,SPB XK 0%,tiêu thụ trong nước 10%.
  -Thuế GTGT đầu vào có đủ chứng từ hợp lý được khấu trừ là 241.200.000 đồng.
  3/Tính thuế TNDN phải nộp trong năm?Biết rằng:
  -Thuế suất thuế thu nhập DN la 28%
  -Tỷ giá ngoại tệ 1 USD=16.000 đồng

  Bài giải:
  1>Thuế XK phải nộp:
  -SPA:9.500*16.8*16.000*2%=51.072.000 đ
  -SPB:12.000*20*16.000*2%=76.800.000 đ
  -->Thuế XK phải nộp:127.872.000 đ
  2/Thuế GTGT:
  *Đầu ra:
  -SPA XK:9.500*16.8*16.000*0%=0 đ
  -SPA tiêu thụ: (18.500-9.500)*195.000*10%=175.500.000 đ
  -SPB XK:12.000*20*16.000*0%=0đ
  -SPB tặng và tiêu thụ:(15.800-12.000)*240.000*10%=91.200.000 đ
  -->Thuế GTGT đầu ra:266.700.000 đ
  *Đầu vào được khấu trừ:241.200.000 đ
  -Mua ngoài:124.200.000*10%=12.420.000 đ
  -->Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:253.620.000 đ
  -->Thuế GTGT phải nộp:266.700.000-253.620.000=13.080.000 đ
  3/Thuế TNDN
  *Doanh thu:
  -SPA:9.500*16.8*16.000+(18.500-9.500)*195.000=4.308.600.000 đ
  -SPB:12.000*20*.16.000+(15.800-12.000)*240.000=4.752.000.000 đ
  -->Tổng doanh thu:9.060.600.000 đ
  *Chi phí hợp lý:
  -Giá vốn hàng bán:0 đ
  -Chi phí được trừ:
  +Chi phi khấu hao TSCĐ:536.420.000 đồng
  +Chi phí vật tư:5.963.240.000 đồng
  +Chi phí tiền lương và trích nộp BHXH,BHYT,KPCĐ
  !Công nhân viên:849.020.000 đồng
  ! Tiền lương của cổ đông tham gia điều hành công ty:107.420.000 đồng
  !Chi phí dịch vu mua ngoài:124.200.000 đồng.
  !chi phí quản lý doanh nghiệp:308.780.000 đồng
  !chi phí bán hàng:146.920.000 đồng
  !thuế XK :127.872.000
  -->Tổng chi phí hợp lý:8.163.872.000đ
  *Thu nhập khác:
  -Lãi tiền gửi ngân hàng:24.650.000 đồng
  -thu kh vi pham hợp đồng:9.050.000-4.250.000=4.800.000 đ
  -->Tổng thu nhập khác:29.450.000 đ
  -->TNCT:9.060.600.000 -8.163.872.000+29.450.000=926.178.000 đ
  -->Thuế TNDN:926.178.000 *25%=213.544.500 đ

  Bài 4:Có tình hình kinh doanh trong kỳ tính thuế của Doanh nghiệp Y kinh doanh xuất nhập khẩu như sau:
  1/Nhập khẩu 2.00 kg socola,giá FOB tại cửa khẩu ở nước ngoài là 15 USD/kg,chi phí vận chuyển và chi phí bảo hiẻm cho cả lô hàng là 2.500 USD.Trong kỳ doanh nghiệp đã bán 2.000kg với giá bán chưa có thuế GTGT 400.000 đồng/kg.
  2/ Mua của công ty điện lạnh X 200 chiếc điều hòa nhiệt độ loại 15.000 BTU để xuất khẩu theo hợp đồng giá mua chưa có thuế GTGT 6.500.000 đông/chiếc.Doanh nghiệp đã xuất khẩu được 100 chiếc với giá FOB là 600 USD/chiếc.Số còn lại bán trong nước với giá chưa có thuế GTGT 8.500.000 đồng/chiếc.
  3/Nhập khẩu 15 chiếc oto lại 4 chỗ ngồi,giá mua theo hóa đơn 13.000 USD/chiếc,chi phí vận chuyển và bảo hiểm cho cả lô hàng là 15.000 USD .Doanh nghiệp đã bán 10 chiếc với giá bán chưa có thuế GTGT 598.000.000 đồng/chiếc.
  4/Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ tính thuế chiếm 7% giá vốn hàng bán.
  Yêu cầu:
  Tính các loại thuế doanh nghiệp phải nộp trong kỳ.
  Biết rằng:
  -Thuế suất thuế XK đối với điều hòa nhiệt độ 5%
  -Thuế suất thuế NK đối vơi socola 20%,đối với ôt 80%.
  -Thuế suất thuế TTĐB đối với điều hòa nhiệt độ 15%,đối với oto 50%.
  -Doanh nhiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa,dịch vụ mua ngoai(chưa tính 3 mặt hàng trên)được khấu trừ trong kỳ là 5.100.000 đồng.
  -Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng XK 0%;đối với socola,điều hòa nhiẹt độ ,oto nhâp khẩu và bán trong nước là 10%.
  Tỷ giá ngoại tệ 1 USD=16.000 đồng.

  Bài giải:
  1/Thuế XK phải nộp:
  -Điêu hòa nhiệt độ:100*600*16.000*5%=48.000.000 đ
  2/Thuế NK phải nộp
  -Socola:(2.500*15+2.500)*16.000*20%=128.000.000 đ
  -Oto:(15*13.000+15.000)*16.000*80%=2.688.000.000 đ
  -->Thuế NK phải nộp:2.816.000.000 đ
  3/Thuế TTĐB
  -Điều hòa nhiệt độ:8.500.000/(1+15%)*15%*(200-100)=110.869.565 đ
  -Oto:(15*13.000+15.000)*16.000*(1+80%)*50%=3.024.00 0.000 đ
  -->Thuế TTĐB phải nộp:3.134.869.565 đ
  4/Thuế GTGT
  *Đầu ra:
  -Socola:2.000*400.000*10%=80.000.000 đ
  - Điều hòa:100*600*16.000*0%+100*8.500.000*10%=85.000.00 0 đ
  -Oto:10*598.000.000*10%=598.000.000 đ
  -->Thuế GTGT đầu ra:763.000.000 đ
  *Đầu vào được khấu trừ:
  -Socola: (2.500*15+2.500)*16.000*(1+20%)*10%=76.800.000 đ
  -Điều hòa: (200*6.500.000+110.869.565)*10%=141.086.957
  -Oto: (15*13.000+15.000)*16.000*(1+80%)*(1+50%)*10%=907. 200.000đ
  -Hàng hóa,dịch vụ 5.100.000 đ
  -->Đầu vào được khấu trừ:1.130.186.957
  -->thuế GTGT phải nộp:763.000.000-1.130.186.957=-367.186.957 đ
  5/Thuế TNDN:
  *Doanh thu
  -Socola : 2.000*400.000=800.000.000 đ
  -Điều hòa: (100*600*16.000)+(100*8.500.000)=1.810.000.000 đ
  -Oto: 10*598.000.000=5.980.000.000 đ
  -->Tổng doanh thu:8.590.000.000 đ
  *Chi phí hợp lí:
  -Giá vốn hàng bán:
  +Socola: 2.000*(2.500*15+2.500)*16.000*(1+20%)/2.500=614.400.000 đ
  +Điều hòa:200*6.500.000=1.300.000.000 đ
  +Oto: 10*(15*13.000+15.000)*16.000*(1+80%)*(1+50%)/15=6.048.000.000 đ
  --->Tổng giá vốn hàng bán:7.962.400.000 đ
  -Chi phí bán hàng và QLDN=7.962.400.000 *7%=557.368.000 đ
  -Thuế Xk=48.000.000 đ
  -thuế TTĐB điều hòa:110.869.565 đ
  -->Tổng chi phí :8.678.637.565 đ
  Thu nhập chịu thuế=8.590.000.000-8.678.637.565=-88.637.565 đ

  Bài 5:
  Doanh nghiệp sản xuất Y có tình hình kinh doanh trong năm như sau:
  1/Sản xuất 5.600 SPA,DN đã tiêu thụ 5.350 SPA với giá bán chưa có thuế GTGT 320.000 đồng/SP,trang bị cho người lao động trong nội bộ DN 50 SP.
  2/Nhận gia công 900 SPA cùng loại,giá gia công chưa có thuế GTGT 170.000 đồng/SP.Doanh nghiệp đã giao đủ cho khách hàng.
  3/Chi phí vật liệu chính cho 1 SPA:định mức 140.000 đ,thực tế 138.000 đ
  4/Đơn giá tiền lương sản xuất 1 SPA:45.000 đồng.
  5/Chi khấu hao TSCĐ trong năm 173.000.000 đồng,trong đó:
  -nhà xưởng,máy móc thiết bị sản xuất 130.000.000 đồng.
  -TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng:12.000.000 đồng
  -TSCĐ cùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp 18.000.000 đồng
  6/Các khoản chi phí cho số sản phẩm tiêu thụ cơ sở kê khai:
  -Tiền ăn ca:60.200.000 đồng.
  -Trích nộp BHXH,BHYT,KPCĐ:53.865.000 đồng.
  -Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt:12.000.000 đồng
  -Chi bảo vệ môi trường:18.350.000 đồng
  -Nộp tiền phạt vi phạm hành chính:2.000.000 đồng
  -Chi phí dịch vụ mua ngoài:109.480.000 đồng
  -Chi trả tiền vay vốn ngân hàng:28.000.000 đồng.
  -chi hợp lý khác:66.250.000 đồng
  7/Lãi tiền gửi ngân hàng là 23.480.000 đồng
  8/Doanh nghiệp tiến hành thanh lý 1 TSCĐ,nguyên giá 250.000.000 đồng,số khấu hao lũy kế được 237.000.000 đồng.Giá trị thu hồi TSCĐ thanh lý:18.000.000 đồng.Chi phí thanh lý TSCĐ:1.000.000 đồng.
  9/Trong năm doanh nghiệp nhận được một khoản thu nhập sau thuế từ hoạt động kinh doanh nước ngoài:375.000.000 đồng,thuế suất thuế thu nhập của nước ngoài là 25%.
  Yêu cầu:
  1/ Tính thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp trong năm?Biết rằng:
  -Thuế suất thuế GTGT đối với SPA là 10%.
  -Thuế GTGT đầu vào có đầy đủ chứng từ hợp lý được khấu trừ 86.300.000 đồng
  2/ Tính thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp phải nộp trong năm?cho biết:
  -Thuế suất thuế TNDN 25%
  -Việt Nam chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với nước phát sinh thu nhập chuyển về nước.

  Bài giải:
  1/ Thuế GTGT:
  *Đầu ra:
  -SPA tiêu thụ và trang bị cho người lao đông: (5.350+50)*320.000*10%=172.800.000 đ
  -SPA gia công cùng loại: 900*170.000*10%=15.300.000 đ
  -->Thuế GTGT đầu ra:188.100.000 đ
  *Đầu vào được khấu trừ:86.300.000 đ
  --->Thuế GTGT phải nộp:101.800.000 đ
  2/Thuế TNDN:
  *Doanh thu:
  -SPA tiêu thụ và trang bị: (5.350+50)*320.000=1.728.000.000 đ
  -Sp A gia công:900*170.000=153.000.000 đ
  --->tổng doanh thu:1.881.000.000 đ
  *Chi phí hợp lý:
  -Giá vốn hàng bán:0 đư
  -Chi phí được trừ:
  +Chi phí vật liệu chính:138.000*5.400=745.200.000 đ
  +Chi phí tiền lương sản xuất:45.000*(5.400+900)=283.500.000 đ
  +Chi phí khấu hao TSCĐ:
  ! nhà xưởng,máy móc:130.000.000*(5.400+900)/(5.600+900)=126.000.000 đ
  !TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng:12.000.000 đồng
  !TSCĐ dùng cho bộ phân QLDN:18.000.000 đồng.
  +Các khoản chi phí cho sản phẩm tiêu thu:
  !Tiền ăn ca:60.200.000 đ
  !Trích nộp BHYT,BHXH,KPCĐ:53.865.000 đ
  !Chi bảo vệ môi trường:18.350.000 đ
  !Chi phí dịch vụ mua ngoài:109.480.000 đồng
  !Chi trả lãi tiền vay vốn ngân hàng:28.000.000 đồng
  !Chi phí hợp lý khác:66.250.000 đồng
  -->Tổng chi phí hợp lý:1.520.845.000 đ
  *Thu nhập khác:
  -Lãi tiền gửi ngân hàng:23.480.000 đ
  -Thanh lý TSCĐ: 237.000.000-(250.000.000-18.000.000+1.000.000)=4.000.000 đ
  -Thu nhập từ nước ngoài:375.000.000/(1-25%)=500.000.000 đ
  -->Tổng thu nhập khác:527.480.000 đ
  -->TNCT=1.881.000.000-1.520.845.000+527.480.000=887.635.000 đ
  -Thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài:500.000.000-375.000.000=125.000.000 đ
  --->Thuế TNDN còn phải nộp ở Việt Nam:887.635.000*25%-125.000.000=96.908.750 đ

  Bài 6:Công ty cổ phần X sản xuất thuốc lá có tình hình sản xuất kinh doanh trong năm như sau:
  1/Sanr xuất 900.000 bao thuốc lá điếu.Trong năm công ty đã xuất khẩu theo hợp đồng đuọc 250.000 bao với giá FOB 0.7 USD/bao,số còn lại tiêu thụ trong nước với giá bán chưa có thuế GTGT 9.240 đồng/bao.
  2/Nhận gia công 200.000 bao thuốc lá điếu cùng loại,giá gia công thưa co thuế GTGT( chưa có thuế TTDB)3.500 đồng/bao,doanh nghiệp đã giao đủ cho khách hàng.Đơn vị giao gia công bán ra với giá bán chưa có thuế GTGT 9.240 đồng/bao.
  3/Doanh thu cho thuê TSCĐ chưa có thuế GTGT 50.000.000 đồng.
  4/Chi phí SXKD trong năm cơ sở kê khai:
  -chi phí khấu hao TSCĐ:420.000.000 đồng trong đó có 30.000.000 đồng là tiền khấu hao của TSCĐ cho thuê.
  -Chi phí vật tư:2.250.000.000 đồng,trong đó có 150.000.000 đồng trị giá của số vật tư khách hàng giao gia công.
  -Chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp:
  +Công nhân viên:982.600.000 đồng.
  +Sáng lập viên không tham gia điều hành sản xuất:9.200.000 đồng.
  -Trích nộp BHXH,BHYT,KPCĐ:148.000.000 đồng.
  -Chi phí dịch vụ mua ngoài:220.000.000 đồng
  -Trích các khoản dự phòng:46.000.000 đồng
  -Chi phí tiếp khách ,giao dịch:25.000.000 đồng
  -Chi trợ cấp khó khăn thường xuyên:17.000.000 đồng
  -Chi phí tiêu thụ:76.000.000 đồng,trong đó có 1.000.000 đồng là chi phí cho thuê TSCĐ.
  -Chi phí quản lý DN:198.000.000 đồng
  -Chi phí hợp lý khác:37.200.000 đồng.
  5/Trong năm công ty đã chi về đầu tư mở rộng sản xuất là 700.000.000 đồng.Theo quyết toán số thu nhập tăng thêm do hiệu quả đầu tư đem lại là 140.000.000 đồng.
  6/Kết dư cuối năm các khoản dự phòng:11.000.000 đồng.
  Yêu cầu:
  1/Tính thuế TTĐB công ty còn phải nộp trong năm?Biết rằng:
  -thuế suất thuế TTĐB của thuốc lá điếu 65%
  -Thuế TTĐB đã nộp trong năm:2.050.000.000 đồng
  2/Tính thuế thu nhập doanh nghiệp công ty còn phải nộp trong năm?
  Biết rằng:
  -Thuế suất thuế xuất khẩu thuốc lá 1%
  -Thuế suất thuế thu nhập DN 25%
  -Công ty đã làm thủ tục xin giảm thuế thu nhập DN do đầu tư và đã được cơ quan thuế duyệt.
  -Thuế TNDN tạm nộp trong năm:540.000.000 đồng.
  -Tỷ giá ngoại tệ 1USD=16.000 đồng.

  Bài 7:
  Doanh nghiệp X có tình hình sản xuất kinh doanh trong năm tính thuế như sau:
  1.Doanh nghiệp sản xuất hoàn thành 7.500 sản phẩm A thuộc diện chịu thuế TTĐB,doanh nghiệp đã tiêu thụ như sau:
  -Xuất khẩu theo hợp đồng 3.000 sản phẩm với giá FOB 210 USD/sản phẩm.
  -Bán trong nước 4.000 sản phẩm với giá bán chưa có thuế GTGT:2.500.000 đồng/sản phẩm.
  -Trao đổi lấy nguyên liệu 500 sản phẩm với giá trao đổi 2.300.000 đồng/sản phẩm.
  2.Doanh nghiệp nhận gia công 2.000 sản phẩm A cho khách hàng,với giá gia công chưa có thuế GTGT(đã có thuế TTĐB) 1.400.000 đồng/sản phẩm.Doanh nghiệp đã giao đủ cho bên giao gia công.
  3.Doanh nghiệp nhượng bán 1TSCĐ nguyên giá 315.000.000 đồng,khấu hao lũy kế 200.000.000 đồng,giá bán chưa có thuế GTGT:150.000.000 đồng
  4.Các chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tính thuế gồm có:
  -Chi phí nguyên liệu:
  +Sản xuất SPA của doanh nghiệp:7.350.000.000 đồng.
  +Nguyên liệu khách hàng đưa gia công:2.230.000.000 đồng
  -Chi phí khấu hao TSCĐ:
  +Bộ phận phân xưởng sản xuất:810.000.000 đồng
  +Bộ phận bán hàng và quản lý doanh nghiệp:290.000.000 đồng
  +Bộ phận xây dựng cơ bản:30.000.000 đồng.
  -Chi phí tiền lương:
  +Bộ phận phân xưởng sản xuất:3.250.000.000 đồng
  +Bộ phận bán hàng và quản lý:1.130.000.000 đồng
  +Bộ phận xây dựng cơ bản:180.000.000 đồng
  -Trích BHXH,BHYT,KPCĐ,BHTN với tỷ lệ 22%theo quy định.
  -Chi phí dịch vụ mua ngoài có chứng từ hợp lý:650.000.000 đồng,trong đó có 2.000.000 đồng là chi phí nhượng bán tài sản.
  -Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:25.000.000 đồng,trong năm dự phòng không phát sinh.
  5.Trong năm doanh nghiệp tài trợ cho một cơ sỏ y tế 50.000.000 đồng,cơ quan thuế kiểm tra khoản chi tài trợ nay không có hồ sơ chứng từ hợp lý.
  6.Lãi từ kinh doanh ngoại tệ:25.000.000 đồng.
  7.Thu nhập từ hoạt động kinh doanh từ năm trước bị bỏ sót,năm nay phát hiện ra:10.000.000 đồng.
  Yêu cầu:Tính các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp trong năm.Biết rằng:
  -Thuế suất thuế xuất khẩu đối với sp A:2%
  -Thuế TTĐB của SP A la 15%
  -Thuế suất thuế GTGT SPA tiêu thụ trong nước,nhượng bán tài sản,hoạt động gia công:10% thuế suất thuế GTGT của hàng xuất khẩu:0%.Tập hợp thế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ tính thuế là 500.000.000 đồng
  -Thuế suất thuế TNDN la 25%
  -Tỷ giá tính thuế 1 USD=19.500 đồng.

  Bài giải:
  1>Thuế XK phải nộp:
  -SPA:3.000*210*19.500*2% =245.700.000 đ
  2>Thuế TTĐB:
  -SPA bán và trao đổi:(4.000+500)*2.500.000*15%/(1+15%)=1.467.391.304 đ
  -SPA gia công: 2.000*2.500.000*15%/(1+15%)=652.173.913 đ
  -->Thuế TTĐB phải nộp:1.467.391.304+652.173.913=2.119.565.217 đ
  3>Thuế GTGT
  *Đầu ra:
  -SPA bán và trao đổi:4.500*2.500.000*10%=1.125.000.000 đ
  -SPA gia công:2.000*1.400.000*10%=280.000.000 đ
  -Nhượng bán TSCĐ:150.000.000*10%=15.000.000 đ
  -->Thuế GTGT đầu ra:1.420.000.000 đ
  *Đầu vào được khấu trừ:500.000.000 đ
  -->Thuế GTGT phải nộp:920.000.000 đ
  4>Thuế TNDN
  *Doanh thu:
  - SPA XK:3.000*210*19.500=12.285.000.000 đ
  - SPA bán và trao đổi:4.500*2.500.000=11.250.000.000 đ
  - SPA gia công:2000*.1.400.000=2.800.000.000 đ
  -->Tổng doanh thu:26.335.000.000 đ
  *Chi phí hợp lý:
  -Giá vốn hàng bán:0 đ
  -Chi phí được trừ:
  +Thuế XK:245.700.000 đ
  +Thuế TTĐB:1.467.391.304 đ
  +Chi phí nguyên liệu:
  !Sản xuất SPA của doanh nghiệp:7.350.000.000 đ
  +Chi phí khấu hao TSCĐ:
  !Bộ phận phân xưởng sản xuất:810.000.000 đ
  !Bộ phận bán hàng và quản lý doanh nghiệp:290.000.000 đ
  +Chi phí tiền lương:
  !Bộ phận phân xưởng sản xuất:3.250.000.000 đ
  !Bộ phận bán hàng và quản lý DN:1.130.000.000 đ
  +Trích BHYT,BHXH,KPCĐ,BHTN:(3.250.000.000 +1.130.000.000)*22%=963.600.000 đ
  +Chi phí dịch vụ mua ngoài có chứng từ hợp lý:650.000.000-2.000.000=648.000.000 đ
  -->Chi phí được trừ:16.154.691.300 đ
  ---->Chi phí hợp lý:16.154.691.300 đ
  *Thu nhập khác:
  -Nhượng bán TSCĐ:200.000.000-(315.000.000-150.000.000+2.000.000)=33.000.000 đ
  -Lãi từ kinh doanh ngoại tê:25.000.000 đ
  -Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:25.000.000 đ
  -Thu nhập từ hoạt động kinh doanh bị bỏ sót:10.000.000 đ
  --->Tổng thu nhập khác:93.000.000 đ
  --->TNCT:26.335.000.000-16.154.691.300 +93.000.000=10.273.308.700 đ
  --->TNTT:10.273.308.700-(0-0)=10.273.308.700 đ
  -------->Thuế TNDN:10.273.308.700*25%=2.568.327.175 đ .
   

  Bình Luận Bằng Facebook

  data-href="https://cnttqn.com/threads/bai-tap-thue-va-bai-giai.3031.html"